miércoles, 11 de abril de 2018

Nou llibre sobre el Grau


Gràcies a l'editorial ACEN he pogut veure publicat el fruit de quinze anys de treball en forma d'un llibre. El llibre, que com el seu nom indica ("Vivències i peixos del Grau de Castelló") és tot un recull d'històries de peixos que mon pare em contava i referències vivencials a la meua infantesa allà pels anys seixanta i setanta del passat segle al Grau.
Crec que per a il·lustrar millor de què va el llibre, estaria bé que llegíreu la introducció del llibre:

Allà a començament dels anys noranta del passat segle va caure en les meues mans, potser per casualitat, un llibre. Potser la mateixa casualitat que ha fet que ara tingues en les teues mans aquest llibre. Aquell llibre a què em refereix era del mestre Josep Pla. Un llibre que es titulava "Cinc històries de mar". Una d'elles em va captivar: "Bodegó amb peixos". Allí Pla en parlava breument de cadascun dels peixos més populars de la costa brava. I a cadascun dels peixos els conferia unes característiques que ell les feia magistralment pròpies. I, amb la seua mestria natural, dotava de personalitat i fins i tot d'ànima a tots els peixos. Això em va fascinar. Aleshores vaig pensar en mon pare. Mon pare en coneixia la vida i costums dels peixos que el van acompanyar durant tota la seua vida de pescador. Per què no intentar fer alguna cosa pareguda amb els nostres peixos del Grau... La idea em va parèixer engrescadora. I li la vaig fer saber a mon pare.
Ell aniria escrivint-me en una llibreta tot allò que se li acudia de cadascun dels peixos i jo, a partir d’ací, miraria de ficar allò que jo creia més interessant. Al mateix temps m’anava portant peixos i jo el fotografiava. Tot plegat, al cap d’un parell d’anys, disposàvem d’un material abundant. Prou de material per començar un llibre. I això vaig fer. Aquest treball sobre els peixos el simultanejava amb els altres llibres que mon pare i jo anàvem escrivint: «Memorias del Grao de Castellón». Aquest darrer, en tres toms, es va publicar ja fa uns anys. Mon pare ens deixà al començament de l’any 2005, i els peixos, van haver d’esperar. Però com a tots ens arriba el moment, ara he volgut finalitzar aquest procés. I ara eix a la llum el producte d’aquelles ensenyances de mon pare. Aquest llibre té com a protagonista indiscutible els peixos del Grau. Però està completat per un recull de vivències meues de quan jo era xicotet i mon pare un jovial pescador.
Seria per a mi una gran satisfacció, que tu, lector o lectora que ara tens el llibre en les teues mans, m’acompanyares a través de les pròximes pàgines en un món de records que a colps de vivències i d’anònims peixos tenen la força d’eternitzar el passat i fer-lo present.


No hay comentarios: